Aktuality

02/04/2015 - 11:57

V Moravském zemském archivu probíhá digitalizace Sčítacích operátů. Zdigitalizované operáty jsou zveřejněny na portálu...

12/01/2015 - 08:10

Nový vlastivědný sborník. Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou vydaly nové číslo vlastivědného sborn...

25/04/2014 - 09:01

Státní okresní archiv Třebíč oznamuje, že z důvodů přípravy k digitalizaci nebudou od 28. 4. 2014 badatelům předkládány sčítací operáty. O způsobu a termínu...

Syndikovat obsah