Pracoviště Třebíč
Státní okresní archiv Třebíč
Na Potoce 21/23
674 01 Třebíč

tel. +420 568 845 760
tel. +420 568 842 750 (badatelna)
fax. +420 568 842 748
e-mail: soka_trebic@mza.cz
www: http://trebic.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb

Pracoviště Moravské Budějovice
Státní okresní archiv Třebíč pracoviště Moravské Budějovice
Tovačovského sady 186
676 02 Moravské Budějovice

tel./fax +420 568 423 476
e-mail: jicinsky@mza.cz